Late Birthday post

Hello, my dear friends 🙂

Last Friday – the 28th of March, was my Birthday 🙂 And I have decided to dedicate today’s blog post to it 🙂

I would like to thank all my friends and my family for being always so supportive and understanding, loving and always there for me!
I am really grateful that I have all of you by my side! You made my day full of love, joy and happiness 🙂
I would like to thank you also for the great gifts you had for me – you convinced me once again how well you know me! I got some gifts connected to my true passion – the Cooking – an amazing Salad set and lovely porcelain tea cups 🙂
And this week we will be using the Salad set for our recipes – it will be a salad week 🙂

A big Thanks once again to all my friends and my family for making my day special! And thanks to you too for being with me on my journey 🙂

20140401-205937.jpg

20140401-205955.jpg

20140401-210400.jpg

Здравейте, скъпи приятели 🙂

Миналият петък – 28-ми Март, беше рожденият ми ден 🙂 И реших да посветя публикацията днес на него 🙂

Бих искала да благодаря на семейството си, приятелите и близките си за това, че винаги ме подкрепят и разбират, че ме обичат и се грижат за мен! Благодарна съм от все сърце, че ви има и че сте до мен! Вие изпълнихте деня ми с любов, радост и щастие 🙂
Бих искала да ви благодаря и за невероятните подаръци, които бяхте избрали за мен – още веднъж ме убедихте колко добре ме познавате! Някои от подаръците са свързани с най-голямата ми страст – готвенето – страхотен салатен комплект и невероятни порцеланови чаени чаши 🙂

Тази седмица ще използвам салатения комплект за рецептите – това ще бъде една салатена седмица 🙂

Още веднъж едно голямо Благодаря на всички приятели и на семейството ми, че направихте деня ми специален! Благодаря също и на вас, че сте с мен в моето своеобразно пътешествие 🙂

Categories: Uncategorized | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: