Posts Tagged With: Hero of the week

Wild forest mushrooms

Hi, everyone 🙂

It’s been really rainy in Bulgaria lately and that’s why I have decided to cook with forest mushrooms this week. More specifically – with fresh Porcini mushrooms 🙂

The Porcini mushrooms haven’t been cultivated yet, that’s why you can’t find them fresh easily. They are low in calories and fats and contain vegetable proteins and dietary fibers. They are an excellent source of Niacin and a good source of Potassium and Selenium. Thanks to its nutritional elements, the Porcini mushrooms may prevent from kidney stones, strokes and multiple sclerosis. They add a rich flavour to the meals and they are healthy 🙂 That’s why I would suggest to use them when we find them 🙂

Thank you for being with me in my delicious journey 🙂

IMG_4509.JPG

IMG_4508.JPG

Здравейте, приятели 🙂

Както знаете, напоследък е много дъждовно в България и затова реших да готвим с диви горски гъби тази седмици и по-специално – с пресни Манатарки 🙂

Манатарките са гъби, които не се култивират, затова пресни не се намират много лесно. Те са нискокалорични, имат ниско съдържание на мазнини, съдържат зеленчуков протеин и фибри. Те са отличен източник на Ниацин и добър източник на Калий и Селен. Благодарение на витамините и минералите, които съдържат, манатарките биха могли да предотвратят камъни в бъбреците, инсулт и множествена склероза. Те добавят богат вкус към ястията и са здравословни 🙂 Затова бих предложила да ги изпозлваме винаги, щом ги открием 🙂

Благодаря ви, че сте с мен в моето вкусно пътешествие 🙂

Categories: hero of the week | Tags: , , | Leave a comment

Strawberries (Ягоди)

Hi, everyone 🙂

Our hero this week is one of the most delicious fruits – the Strawberries 🙂

The Strawberries are low in calories (32 calories per 100 g) and very low in fats. They are an excellent source of Dietary fibers, Vitamin C, Folate and Manganese. They are also a good source of Vitamin K, B6, Niacin, Magnesium, Potassium, Copper, Iron, Omega 3 and Omega 6 fatty acid. All these vitamins and minerals which the Strawberries contain, make them a super food.
The Strawberries are an excellent antioxidant. They help controlling the blood pressure and help the heart health. They also help the red blood cells formation and have anti-cancer benefits. The Strawberry intake decreases the risk of diabet and stimulates the body methabolism. The Strawberries have anti-inflammatory effect and may help to alleviate symptoms of allergies. They also increase the serotonin production in the body which helps preventing and fighting the depression and makes us happier 🙂

I hope you are convinced now that we should include the Strawberries into our daily menu, especially now, when is their season 🙂

Thank you for being with me in my delicious journey 🙂

20140521-205926.jpg

Здравейте, приятели 🙂

Героят ни тази седмица е един от най-вкусните плодове – Ягодите 🙂

Ягодите са много нискокалорични (32 калории на 100г) и имат много ниско съдържание на мазнини. Те са отличен източник на Фибри, Витамин С, Фолати и Манган. Също така са и добър източник на Витамин К, В6, Ниацин, Магнезий, Калий, Мед, Желязо, Омега 3 и Омега 6 мастни киселини. Всички тези витамини и минерали, които се съдържат в Ягодите, ги правят “супер храна”. Ягодите са отличен антиоксидант. Те помагат за контрола на кръвното налягане и здравето на сърцето като цяло. Те спомагат още за производството на червени кръвни телца в организма и предпазват от рак. Консумирането на ягоди намалява риска от диабет и стимулира метаболизма. Ягодите имат противовъзпалителен ефект и облекчават алергичните симптоми. Те, също така, повишават производството на серотонин в организма, което спомага предотвратяването и борбата с депресията и ни прави по-щастливи 🙂

Надявам се, че вече се убедихте, че трябва да включим Ягодите в дневното си меню, особено сега, когато е техният сезон.

Благодаря ви, че сте с мен в моето вкусно пътешествие 🙂

Categories: hero of the week | Tags: , | Leave a comment

Einkorn (Лимец)

Hi, everyone 🙂

Our new hero of the week is considered for one of the oldest wheats in the world and the earliest cultivated ones – The Einkorn 🙂

The Einkorn is an ancient wheat, originally from southeast Turkey. It is the earlist cultivated wheat in my country, Bulgaria, too. The Einkorn belongs to the Poaceae family and has high nutritious value. It is low in fats and high in carbohydrates and proteins. The Einkorn provides more proteins than any other wheat. It is an excellent source of Vitamin A, Riboflavin, Magnesium, Potassium, Phosphorus, Dietary fibers, Carotenoids and a good source of Natrium, Calcium and Zink. Thanks to all this, the Einkorn has numerous of health benefits. It is an excellent antioxidant and prevents from cancer. It is heart friendly and has better digestion than any other wheat. It helps our eyes health and lowers the aging of the cells. The Einkorn has benefits also with patiens who have diabet because it improves the insulin sensitivity. It is very low in gluten and over 70% of gluten intollerant patiens eat it.
The Einkorn is an ancient grain and the purest wheat as it only has two sets of chromosomes, unlikely the modern wheats which have six.

I hope you are convinced now why should we include the Einkorn into our daily menu. Everything said above shows why the Einkorn is making a comeback in modern times 🙂

Thank you for being with me in my delicious journey 🙂

20140409-220902.jpg

20140409-220922.jpg

Здравейте, приятели 🙂

Нашият нов герой тази седмица е една от най-старите пшеничени култури в света и една от най-рано култивираните – Лимецът 🙂

Лимецът е древно пшеничено растение, което произхожда от територията на днешна югоизточна Турция. Той е най-ранно култивираната зърнена култура и в България. Принадлежи към семейство Житни и има висока хранителна стойност. Има ниско съдържание на мазнини и високо съдържание на въглехидрати и протеини. Лимецът съдържа най-голямо количество протеини в сравнение с всеки друг вид житно растение. Той е отличен източник на Витамин А, Рибофлавин, Магнезий, Калий, Фосфор, Фибри, Каротеноиди и добър източник на Натрий, Калий и Цинк. Благодарение на всички това, Лимецът ни носи множество здравословни ползи. Той е отличен антиоксидант и предпазва от рак. Благоприятен е за сърцето и се усвоява по-бързо от организма ни от всеки друг вид житна култура. Помага за здравето на очите и забавя стареенето на клетките. Лимецът показва добри резултати и при пациенти с Диабет, тъй като той подобрява инсулиновата чувствителност. Също така има много ниско съдържание на глутен и над 70% от хората с глутен непоносимост го консумират без последващи проблеми. Лимецът е древна зърнена култура и се счита за най-чистата такава, тъй като има само две групи хромозоми, за разлика от съвременните пшеничени растения, които имат по шест.

Надявам се, че вече ви дадох достатъчно причини, за да включите Лимецът в дневното си меню 🙂 Всичко, казано по-горе, показва защо Лимецът възвръща своята популярност в наши дни.

Благодаря ви, че сте с мен в моето вкусно пътешествие 🙂

Categories: hero of the week | Tags: , , | Leave a comment

Ginger (Джинджифил)

Hi, everyone 🙂

This week’s hero is an aromatic root herb, which is commonly used for cooking and for medical reasons. Yes, you guessed right – I am talking about the Ginger 🙂
It is originally from Asia and belongs to the Zingiberaceae family.
The Ginger is very low in calories (80 calories per 100 g) and very low in fats. It is an excellent source of Pyridoxine, Vitamin C, Potassium, Copper, Magnesium and Manganese. The Ginger is also a good source of Dietary fiber, Niacin, Pantothenic acid, Iron and Phosphorus.
Thanks to all vitamins and minerals which contains, the Ginger has numerous of health benefits and is comminly used in medicin.
It helps controlling the blood presure and the blood cholesterol. It is an excellent anti-oxidant and may prevent cancer. It also induces cell death in cancer cells. The Ginger root has anti-inflammatory and anti-microbial effects. It has gastrointestinal reliefing effect and reduces the symptoms of motion sickness such as nausea, vomiting and dizziness. It brings relief of nausea and vomiting even during pregnancy. The Ginger helps against cold, cough and flu. It is also known as a good painkiller – it helps against migraine headache and even against menstruation pain. A study has shown that the Ginger reduces the pain and improves the mobility of patients with Arthritis diseases.
The Ginger boosts our immune system. And furthermore – it helps with the weight losing.
I hope these were enough reasons to start using Ginger daily 🙂

Thank you for being with me in my delicious journey 🙂

20140311-221237.jpg

20140311-221247.jpg

Здравейте, приятели 🙂

Героят ни тази седмица е ароматен корен, който е често използван за готвене и за медицински причини. Да, правилно предположихте – говоря за Джинджифила 🙂
Той произхожда от Азия и принадлежи на семейство Джинджифилови.
Джинджифилът е нискокалоричен (80 калории на 100г) и с много ниско съдържание на мазнини. Той е отличен източник на Пиридоксин, Витамин С, Калий, Мед, Магнезий и Манган. Джинджифилът е и добър източник на Фибри, Ниацин, Пантотенова киселина, Желязо и Фосфор. Благодарение на витамините и минералите, които съдържа, Джинджифилът има множество здравословни ползи и е често използван в медицината. Той помага за контролирането на кръвното налягане и холестерола. Отличен антиоксидант е и би могъл да предотврати рак, особено рак на дебелото черво. Той подпомага унищожаването на раковите клетки. Джинджифилът има противовъзпалителен и амти-микробен ефект. Има успокояващо действие за стомашно-чревния тракт и намалява симптомите на гадене, повръщане и замайване. Носи облекчение от гадене и повръщане дори и при бременност. Джинджифилът помага срещу настинка, кашлица и грип. Също така е известен и като добро болкоуспокоително – помага срещу мигрена и дори срещу менструални болки. Едно проучване показва, че Джинджифилът намалява болката и подобрява подвижността при пациенти с артритни заболявания. Джинджифилът стимулира цялостната ни имунна система. И още повече – помага в борбата с наднорменото тегло.
Надявам се, че това бяха достатъчно много причини, за да започнем да използваме Джинджифилът ежедневно 🙂

Благодаря ви, че сте с мен в моето вкусно пътешествие 🙂

Categories: hero of the week | Tags: , , | Leave a comment

Pasta salads

Hi, everyone 🙂

This week we won’t talk about a concrete product. We will prepare pasta salads 🙂
Usually when we think of pasta, we imagine a delicious warm main dish. But now we are going to change this 🙂
The pasta salads are always super easy and don’t take long time to prepare, they are light, delicious and great for lunch in a box, dinner or brunch 🙂
I got as a Christmas present from the most special person to me an amazing book – “All about Pasta”. He always knows how to surprise me 🙂 I got inspired by the book and have decided to dedicate this week to the Pasta salads 🙂
Here we won’t talk about the origin of the pasta, its history, its types and so on. We will leave this for another time. But I will share with you few advices about preparing an amazing pasta salad and few favourite recipes of mine.
You should remember these simple rouls:
– buy a good quality pasta (or prepare it yourself)
– salt the water after it starts boiling
– boil the pasta according to the instruction on the pack (not even a minute more)
– after straining the pasta, add into it high quality olive oil (don’t add it into the water while boiling)
– use your imagination for preparing and decorating the salads 🙂

Thank you so much for reading and for being with me in my delicious journey 🙂

20140304-215319.jpg

Здравейте, приятели 🙂

Тази седмица няма да говорим за конкретен продукт. Ще приготвим салати от паста 🙂
Обикновено, когато си мислим за паста, си представяме вкусно топло основно ястие. Но сега ще променим това 🙂
Салатите от паста са винаги много лесни за приготвяне, не отнемат много време, леки са, вкусни са и са идеални за вечеря, за обяд в кутия или за брънч 🙂
Получих като коледен подарък от най-специалния за мен човек една страхотна книга – “Всичко за пастата”. Той винаги знае как да ме изненада 🙂 Вдъхнових се от книгата и реших да посветя тази седмица на салатите от паста 🙂
Тук няма да говорим за произхода на пастата, нейната история, видове и т.н. Ще оставим това за друг път. Но ще споделя с вас няколко съвета за приготвяне на една страхотна салата от паста и няколко любими рецепти.
Запомнете тези простички правила:
– купувайте висококачествена паста (или си я пригответе сами)
– добавете сол във водата едва след като заври
– варете пастата според инструкциите на опаковката (не дори и минута повече)
– след като прецедите пастата добавете висококачествен зехтин към нея (не го добавяйте във водата докато ври)
– използвайте въображението си за да приготвите и декорирате салата си 🙂

Благодаря ви много, че сте с мен в моето вкусно пътешествие 🙂

Categories: hero of the week | Tags: , , , | Leave a comment

Chickpeas (Нахут)

Hi, everyone 🙂

Our new hero this week is very healthy and nutrient – the Chickpeas 🙂

The Chickpeas are also known as Garbanzo beans and are a common type of legume. They belong to the Fabaceae family and are one of the earliest cultivated legumes. Originally they come from the Middle East and are commonly used in the cuisines of the Middle East countries.
The Chickpeas are very low in fats (4 g per 164 g serving portion) and contain 269 calories per 164 g. The Chickpeas are an excellent source of Dietary fibers, Protein, Thiamin, Vitamin B6, Folate, Iron, Magnesium, Phosphorus, Potassium, Zinc, Copper, Manganese. They are also a good source of Vitamin C, K, Riboflavin, Calcium, Selenium. Thanks to the essential vitamins and minerals, which they contain, the Chickpeas have countless of health benefits. They are a perfect food for vegetarians because of their high amount of proteins. They decrease the risk of cardiovascular diseases and help controlling the blood sugar. They lower the blood cholesterol and the risk of heart attack. The Chickpeas are an excellent antioxidant and lower the risk of cancer, especially of breast cancer. They are a very important food for women because of ther high amount of Iron, which is essential for pregnant and menstruating women, and also because they minimize the hot flushes in post-menopausal women. The Chickpeas help the weight loss thanks to their high content of fibers and because they keep the feeling of being full longer. They also support the digestive tract fuction of our body and help the energy production.

These are only a part of the Chickpeas health benefits. But I hope that they convinced you to include this legume into your daily menu 🙂

Thank you for being with me in my delicious journey 🙂

20140225-224101.jpg

Здравейте, приятели 🙂

Героят ни тази седмица е много здравословен и хранителен – Нахутът 🙂

Нахутът е известен още и като Garbanzo beans и е широко разпространено бобово растение. Принадлежи към семейство Бобови и е едно от най-рано култивираните бобови култури. Произходът му е Близкият Изток и затова се използва често в кухните на страните от този регион.
Нахутът има много ниско съдържание на мазнини (4г за порция от 164г) и съдържа 269 калории на 164г. Нахутът е отличен източник на Фибри, Протеин, Тиамин, Витамин В6, Фолиева киселина, Желязо, Магнезий, Фосфор, Калий, Цинк, Мед, Манган. Той е и добър източник на Витамин С, К, Рибофлавин, Калций, Селен.
Благодарение на основните витамини и минерали, които съдържа, Нахутът има многобройни здравословни ползи. Той е идеална храна за вегетарианци, заради високото си съдържание на протеини. Намалява риска от сърдечно съдови заболявания и помага за контролиране на кръвната захар. Понижава холестерола и риска от сърдечен удар. Нахутът е отличен антиоксидант и намалява риска от рак, особено от рак на гърдата. Той е особено важна храна за жените заради високото си съдържание на Желязо, важно за бременните жени и жените в цикъл, а също и намалява горещите вълни при жени в менопауза. Нахутът помага и в борбата с наднорменото тегло благодарение на високото си съдържание на фибри и защото поддържа дълго чувството на ситост. Той поддържа и функцията на храносмилателния тракт в нашето тяло и ни дава енергия.

Това са само част от здравословните ползи от Нахута. Но се надявам, че те ви убедиха да включите това бобово растение в дневното си меню 🙂

Благодаря ви, че сте с мен в моето вкусно пътешествие 🙂

Categories: hero of the week | Tags: , , | Leave a comment

Smoked salmon (Пушена сьомга)

Hi, everyone 🙂

This week’s hero is something that I just adore – Smoked salmon 🙂

The Smoked salmon is easy to prepare at home, or even easier to buy from the nearest supermarket. The Smoked salmon contains 159 calories per serving portion of 136 g. It also contains around 6 g fats per 136 g fish.
The Smoked salmon is a great source of protein – 25 g protein per serving portion of 136 g, which makes it a perfect substitute of meat. The smoked fish is an excellent source of Vitamin E, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Phosphorus, Copper, Selenium and a good source of Riboflavin, Iron, Magnesium and Potassium. The Smoked salmon contains high amount of the essential Omega 3 fatty acids and Omega 6 fatty acids. It doesn’t contains any carbohydrates, that’s why can be included into some diets.
Thanks to everything said above, the Smoked salmon has a lot of health benefits. The smoked fish is considered a complete protein and it provides every amino acid our cells need to make protein. It also stimulates our metabolism and out brain, protects us from depression and even from dementia. The Omega 3 and Omega 6 fats rich foods such as the Smoked salmon, decrease the risk of numerous cardiovascular problems and helps controlling the high blood presure. The Smoked salmon helps our eyes health and decreases the risk of cancer. It also is an excellent antioxidant and has an anti inflammatory benefits.
The conclusion is that the Smoked salmon is as delicious as healthy 🙂
I hope you are already convinced to include it into your menu.

Thank you for being with me in my delicious journey 🙂

20140211-214955.jpg

20140211-215004.jpg

Здравейте, приятели 🙂

Героят ни тази седмица е нещо, което просто обожавам – Пушена сьомга 🙂
Пушената сьомга е лесна за приготвяне в домашни условия, но е още по-лесна и за купуване от най-близкия супермаркет. Тя съдържа 159 калории за порция от 136г. Също така съдържа 6г мазнини за 136г риба.
Пушената сьомга е чудесен източник на протеини – 25г протеини за 136г риба, което я прави добър заместител на месото. Пушената сьомга е отличен източник на Витамин Е, Ниацин, Витамин В6, Витамин В12, Пантотенова киселина, Мед, Селен и добър източник на Рибофлавин, Желязо, Магнезий и Калий. Пушената сьомга съдържа големи количества от основните Омега 3 и Омега 6 мастни киселини. Не съдържа никакви въглехидрати, поради което може да бъде включена в някои диети.
Благодарение на всичко, казано по-горе, Пушената сьомга има множество здравословни ползи. Счита се за пълноценен протеин и доставя на организма ни всички амино киселини, от които нашите клетки се нуждаят, за да произвеждат протеини. Тя също така стимулира нашия метаболизъм и нашия мозък, предпазва ни от депресия и дори от деменция. Храните, богати на Омега 3 и Омега 6, намаляват риска от многжество сърдечно-съдови проблеми и помагат в контролирането на високото кръвно налягане. Пушената сьомга подпомага здравето на нашите очи и предпазва от рак. Също така е отличен антиоксидант и има противовъзпалителен ефект.
Заключението е, че Пушената сьомга е колкото вкусна, толкова и полезна 🙂
Надявам се, че вече сте убедени, че е добре, да я включите в менюто си.

Благодаря ви, че сте с мен в моето вкусно пътешествие 🙂

Categories: hero of the week | Tags: , , , | Leave a comment

Dried porcini mushrooms

Hi, everyone 🙂

Our hero this week is something very tasteful and special – Dried porcini mushrooms 🙂
The Dried porcini mushrooms are high in calories (105 calories per serving portion of 28 g) and they are fat-free. They are an excellent source of dietary fibers and a good source of proteins and Iron. The Porcini mushrooms are also known as Boletus edulis and belong to the Boletaceae family. They usually grow in North American, European and Australian forests. It is really hard to cultivate them, that’s why generally are gathered from the wild. They have very short season (after the raining period in Spring or Autumn). That’s why they are commonly used dried. The Dried porcini mushrooms are very flavorful and have a chewy texture and a strong woodsy, sweet, nutty and meaty taste. They are very popular in the Italian cuisine for preparing souces, pasta, soups, risotto etc.
And this week we are going to prepare two amazing dishes with these amazing Dried porcini mushrooms 🙂

Thank you for being with me in my delicious journey 🙂

20140204-214907.jpg

20140204-214917.jpg

Здравейте, приятели 🙂

Нашият герой тази седмица е много специален и с наситен вкус – Сушени манатарки 🙂
Сушените манатарки са висококалорични (105 калории за порция от 28г) и не съдържат никакви мазнини. Те са отличен източник на фибри и добър източник на протеини и Желязо. Манатарките, известни и като Boletus edulis, принадлежат на семейство Манатаркови. Обикновено растат в Северноамериканските, Европейските и Австралийските гори. Много е трудно да бъдат култивирани, затова обикновено се берат диви. Те имат много кратък сезон – след дъждовния период през пролетта и есента. Затова най-често се използват сушени. Сушените манатарки са с наситен вкус и имат плътна текстура и силен дървесен, сладък, месен вкус. Те са особено популярни в Италианската кухня и се използват за приготвянето на сосове, паста, супи, ризото и др.
И ние тази седмица ще приготвим две невероятни рецепти с тези невероятни Сушени манатарки 🙂

Благодаря ви, че сте с мен в моето вкусно пътешествие 🙂

Categories: hero of the week | Tags: , , | Leave a comment

Chorizo (Чоризо)

Hi, everyone 🙂

This week’s hero is a typical Spanish/Mexican sausage – the Chorizo 🙂

The Chorizo is basically a sausage made by chopped pork meat, formed in an intestine. There are many varieties of Chorizo – it can be seasoned with different herbs and spicies, depending on the region where it is made. Usually the Mexican Chorizo is much more piquant – instead of paprika, they use dried hot peppers.
There are two main types of Chorizo – the first one is ready to be eaten without cooking (salami type). This special salami has found its place in every Spanish tapas bar 🙂 The second one is raw and has to be cooked before eating. This second type is used in different recipes – with rice, potatoes, bean, eggs etc.
This week we will prepare two delicious Spanish/Mexican recipes with Chorizo 🙂
I hope you gonna like them!

Thank you for being with me in my delicious journey 🙂

20140129-191253.jpg

20140129-191305.jpg

Здравейте, приятели 🙂

Героят ни тази седмица е една типична испанско/мексинаска наденица – Чоризото 🙂

Чоризото всъщност е наденица, приготвена от накълцано свинско месо, оформена в черво. Има много разновидности на Чоризото – то може да бъде овкусено с различни билки и подправки, в зависимост от региона, в който е приготвено. Обикновено, мексиканското Чоризо е много по-пикантно – вместо червен пипер, там използват чили. Съществуват два основни вида Чоризо – първият е готов за ядене без никаква термична обработка (тип колбас). Този специален салам е намерил своето място във всеки испански тапас бар 🙂 Вторият вид е суров и трябва да се сготви преди консумация. Този втори вид се използва в най-различни рецепти – с ориз, картофи, боб, яйца и други. И ное тази седмица ще приготвим две вкусни испанско/мексикански рецепти с Чоризо 🙂
Надявам се, че ще ги харесате!

Благодаря ви, че сте с мен в моето вкусно пътешествие 🙂

Categories: hero of the week | Tags: , , , | Leave a comment

Beetroot (Червено цвекло)

Hi, everyone 🙂

Our new hero of the week is a super healthy and delicious red winter vegetable. Yes, you guessed right, I am talking about the Beetroot 🙂

This root vegetable belongs to the Amarathaceae family. It is low in calories (45 per 100 g) and very low in fats. It contains a lot of essential vitamin and minerals. The Beetroot is an excellent source of Vitamin C, Folate, Potassium, Manganese and Dietary fibers. It is also a good source of Vitamin A, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Panthothenic acid, Iron, Magnesium and Copper. Thanks to all these we said above, The Beetroot has a lot of health benefits. The red root vegetable lowers the blood presure and prevents from cardio vascular diseases. It helps the fight against cancer, especially colon cancer. It is an amazing antioxidant, it is essential for the body detoxification and offers anti-inflammatory benefits. The Folates in the Beetroot helps the DNA synthesis within the cells and prevent neural tube defects in the baby. The Beetroots stimulates our metabolism, helps against depression and relaxes our mind.
And one big plus – it is also a natural aphrodisiac.

Are you convinced now? This small vegetable is a must in our winter menu 🙂

Thank you for being with me in my delicious journey 🙂

20140114-223931.jpg

20140114-223954.jpg

Здравейте, приятели 🙂

Нашият нов герой тазо седмица е супер здравословен и вкусен червен зимен зеленчук. Да, правилно предположихте, говоря за Червеното цвекло 🙂

Този кореноплоден зеленчук принадлежи към семейство Amarathaceae. Има ниско съдържание на калории (45 за 100г) и много ниско съдържание на мазнини. Съдържа много основни витамини и минерали. Червеното цвекло е отличен източник на Витамин С, Фолати, Калий, Манган и фибри. То е и добър източник на Витамин А, Тиамин, Рибофлавин, Ниацин, Витамин В6, Пантотенова киселина, Желязо, Магнезий и Мед. Благодарение на всичко, казано по-горе, Червеното цвекло има множество здравословни ползи. Червеният кореноплоден зеленчук понижава кръвното налягане и предотвратява сърдечно-съдови заболявания. Помага в борбата с рака, особено рака на дебелото черво. Също така е невероятен антиоксидант, подпомага детоксикацията на тялото и има противовъзпалително действие. Фолатите в Червеното цвекло помагат за ДНК синтеза на клетките и предотвратяват дефекти на невралната тръба при новородените. Червеното цвекло стимулира метаболизма, помага срещу депресия и релаксира ума. Още един голям плюс – също така е и натурален афродизиак.

Убедихте ли се вече? Този малък зеленчук е задължителна част от зимното ни меню 🙂

Благодаря ви, че сте с мен в моето вкусно пътешествие 🙂

Categories: hero of the week | Tags: , , | 2 Comments

Blog at WordPress.com.